Inspiracje - Cuki Alfatec

Foremki aluminiowe a pokarmy kwaśne

W opakowaniach aluminiowym NIE WOLNO przechowywać i przetwarzać żywności o charakterze kwaśnym oraz zasadowym

  • Foremek aluminiowych nie należy stosować w środowisku kwaśnym i słonym, gdyż zwiększa to przenikanie jonów glinu do pokarmu.
  • Nadmierne spożycie jonów glinu, nie wpływa korzystnie na stan zdrowia.
  • WHO ustaliła dzienne, bezpieczne spożycie aluminium na poziomie 1mg/1kg masy ciała.